Nội dụng thu hút người đọc, thời gian on site lâu sẽ được google đánh giá là chất lượng cùng với khả năng content tốt, copy và chỉnh sửa nội dung hợp lý