tiếc là hôm đó mình phải đi học, chứ không là mình đi tham dự học hỏi cách SEO của các Pro rùi :(