Thích cô gái MC nhỉ. mong sẽ có thêm vài buổi nữa, để offline cùng ACE :)