Trung Tử Đơn thủ vai Diệp vấn có mức thu nhập từ catse vô cùng khủng, anh lại đang diễn trong Diệp vấn 4