Các bạn ai có list phim của Chung Tử Đơn ko, vô tình coi được 1 số phim của anh này đóng, công nhận hay thật, thế võ cũng đẹp nữa ^^