Phân tích từ khóa xong lại phải đi phân tích đối thủ cạnh tranh xem mình có đủ lực để chiến hay không :3