Tên miền lên top rồi mà cứ làm lại đi không sao đâu htacess lại 1 thơi gian sao nó index lại thôi