em nghĩ lên top lại cho bác thì hơi khó, vì bác seo link kia lên khi bác search link kia vẫn lên top còn link này chỉ lấy lượng view khi bác chuyển hướng 301 thôi.