Cái này mình đã từng làm. CHính xác là dùng htaccess redirect 301.
Thời gian đầu có thể tụt nhẹ. Bác cứ duy trì phong độ thì nó lại ổn định thôi