Mình redirect bằng .htaccess vẫn được mà
Mình đã redirect link hoaibao.vn/sem-quang-cao-google-adwords sang link hoaibao.vn/quang-cao-google-adwords và từ khóa quang cao google vẫn top 4 :)