Vấn đề nài thì hơi căng đó bạn, bạn redirect qua thì dĩ nhiên phải mất một thời gian nó mới index lại hoàn tất mọi thứ đc bạn à