CHUẨN RỒI ! Dùng htaccess 301 chuyển link rồi nó sẽ index lại cho bạn !