Cái này thì chắc bạn phải seo lại link rồi ,từ khóa đó bạn đã seo lên top thì mau index thôi mà ,mà nên làm lại link có chứa từ khóa ,nếu sủa code ko nổi thì làm bằng htaccess cho nó đơn giản