Điều hướng đi link sang các trang nước ngoài, mạng xã hội, trước mình cũng làm từ nước ngoài nhưng có lẽ dễ hơn bây giờ nên thời gian là thấy vào top rồi.