thuật ngữ này trước mình có làm mmo nên cũng biết hết, về cơ bản mỗi seo nên biết để tránh va vấp khi ai đó hỏi về lĩnh vực đó