Đơn giản thôi, 1 là cài addon Seoquake, 2 là vào các trang alexa.=com và icheckrank.=com/pagerank-checker.php để kiểm tra. Câu view thì cũng câu kín đáo hơn 1 tý nhé