Có bạn nào biết cách chuyển link tiêu đề có dấu hay có các ký tự đặc biệt như dấu ?,"" sang không dấu không
ví dụ:
../đoán "tính cách" gia chủ qua phòng khách?
thành...