Chắc hẳn ai cũng ít nhiều nghe đến cụm từ "Seeding Marketing" - Chiến lược "gieo mầm" nhằm thực hiện một "ý đồ" của doanh nghiệp.
Seeding là cả một nghệ thuật và chiến lược thực hiện trên quy mô...