http://2.bp.blogspot.com/-dlJBh9TdocA/TlznYsn72ZI/AAAAAAAAC9k/oPcynfyPFq4/s1600/Steve+Jobs.jpg


Steve Jobs tại Đại học Stanford – năm 2005.Steve Jobs nhà đồng sáng lập và là CEO của Apple...