Không chỉ là nơi tiếp khách, đời sống của các thành viên trong gia đình, phòng khách còn là nơi đem lại nguồn nhựa sống dồi dào và là nơi thư giãn sau những giờ làm việc sức ép và chết mệt. Thành ra,...