Thích màu xanh lá cơ. Màu đen mặc lên làm ăn không ra :da-ta: