đâu cân phải đầu tư gì nhiều đâu bạn,nếu mình không có điều kiện quay video thì tự làm được mà