Đúng là bài viết rất hay, dù Google Webmaster Tool không còn mới vs các seoer nhưng việc dùng bảng truy vấn để phân tích thì ko bác nào cũng biết :D