Stt là một cách hay để diễn tả tâm trạng hay trạng thái của mỗi người cho người khác cùng biết thông qua các phương tiện mà phổ biến trang mạng xã hội. Status rất đa dạng về hình thức lẫn nội dung,...