Từ khi xem những hình ảnh hoang sơ về vùng đất này hồi tháng 5, tôi cứ luôn nghĩ về nó và mong muốn được một lần tới tận nơi này.
Quyết tâm phải đi cho bằng được nơi này, mọi việc từ tuyển người đi,...