e xem liên kết link xem sao. hoặc nội dung trang chủ lại chứa nhiều từ khóa hơn cả bài Viết thì cũng có thể là nguyên nhân.