liên kết từ domain.edu hay .gov Google sẽ đánh giá cao. Bạn nào có list diễn đàn tốt ko share mình với