google cho mình tải sitemap về mà bạn chỉ việc xóa sitemap cũ ở website rồi tải sitemap mới của google ở trong phần webmaster tolll có hết . google sẽ tự đánh lại chỉ mục cho bạn hì hì