Rất hay! Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Sẽ áp dụng ngay và luôn.