Seo không hề lãng xẹt nhé chỉ là bạn làm chưa đến nơi thôi, và cũng cần kết hợp với quảng cáo nữa, chứ không chỉ có seo hoặc chỉ quảng cáo không là được.