quy trình 1 ngày phải làm qua nhiều có khi làm rồi không thấy nó lên bùn ơi là bùn ấy chứ