Sao e tạo địa điểm cho doanh nghiệp trên google map, mà search lúc có lúc ko vậy mấy bạn?