Chào bạn, bạn cần chắc chắn rằng google map đã được kích hoạt nhé! Bạn seo google map, để có thể search thấy còn phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Thứ nhất : Website bạn đang seo keywords đó ở thứ hạng...