Trang quá nhiều hình ảnh sẽ không tốt cho SEO đâu bạn , key này mình làm khoảng 1 tháng