Một số website dùng hosting của Mắt Bão (http://matbao.com/vn/default.aspx) có hiện tượng rất lạ: có máy truy cập vào được, số khác lại không, trong đó, máy ai đó dùng Viettel hay cả FPT cũng...