Hồi trước mình có thuê bên đó design web và thuê hosting thấy cũng khá ok, chăm sóc khách hàng rất tốt