Mình cũng từng dùng Mắt bão lâu nay không thấy hiện tượng này, bạn liên hệ nhà cung cấp hoặc xem lại hosting có bị tấn công không