Trang của chủ thớt nhiều hình ảnh nên chèn thêm thẻ ALT có chứa từ khóa cần SEO. Tạo thêm mục tin tức viết các bài về nội dung tranh trang trí và in ấn kỹ thuật số. Ít chữ liên quan đến nội dung thì...