Mình nghĩ việc chia sẻ bl của các bạn rất tốt.Nhưng QBW là diễn đàn trao đổi về SEO và mình nghĩ mình cũng như mọi người thích các bạn chia sẻ các kinh nghiệm khi SEO hơn là chia sẻ mấy cái backlink...