Tớ đang thử đi theo cách khác, tớ đang dùng thật nhiều bài viết và số lượng từ khóa dài và lớn sau đó một tg sẽ quay về seo từ khóa ngắn tại trang chủ.

Cách làm này không biết có được không nhỉ?