tiếp tục bắt kèo dưới tiếp...7160 cho Ý...Ý thắng thì mình ăn điểm....mà Đức thắng thì được xem một trận chung kết tuyệt vời..Bắt Ý là lợi cả đôi đường :doat-cup: