Bửa giờ bấm quẻ Lạc Việt Độn Toán, tuy không chính xác nhưng cũng đem lại 1 số điểm đáng kể. Hôm nay cũng thử bấm quẻ.

Và cho em theo Đức 10.734.