Mình theo Nga 1000p.
Trận Nga - Hy Lạp thắng, thì đánh toàn bộ cho Balan, nếu thua mượn 1000p.