Cược hết cho Hy lạp: còn nhiu điểm chơi hết "SHOW HAND"