Em toàn phải mang vào google dịch để đọc, tiếng anh của em kém nên không đọc được hết cái này.