Mình cũng đang sử dụng Webmaster Tool để xem các thông số và thấy rất hữu ích cho việc SEO.