Theo mình nghỉ muốn seo tốt thì phải luôn luôn học tìm tòi học hỏi, nhưng cái chính của người làm seo là phải có tinh thần cần cù siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao.