Mọi người nói đây là ebook tiếng anh nên nhìn cũng không ham. Với lại cái lựa chọn key word từ keyword planner đâu đã hết đâu. Có mấy bài chia sẻ của các tiền bối về chọn từ khóa khá hay.