Ủng hộ Đức, đặt cho Đức hết điểm (7566 điểm) luôn nha Admin đẹp chai :D