đây là công cụ chối bỏ liên kết dùng khi bác nào bị trở link xấu thôi